Această pagină permite persoanelor fizice și/sau juridice rezervarea (prin programare online) intervalului de timp pentru prezentarea la ghișeu în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală sau a scăderii din evidența fiscală a mijloacelor de transport auto.

Prin utilizarea acestei pagini web vă daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date să fie stocate, utilizate şi prelucrate temporar de către Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Pitești (în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal).


Această pagină permite persoanelor fizice și/sau juridice rezervarea (prin programare online) intervalului de timp pentru prezentarea la ghișeu în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală sau a scăderii din evidența fiscală a mijloacelor de transport auto.

În momentul prezentării la ghișeu trebuie să aveți asupra dumneavoastră, în vederea depunerii, toată documentația necesară, în funcție de tipul solicitării, completată corect și complet ; lista actelor necesare, în funcție de tipul solicitării, este disponibilă aici.

Ghișeele disponibile sunt :

  • la sediul din str. Victoriei nr. 24, camera nr.46 : ghișeul nr. 1 și ghișeul nr. 2, pentru persoane fizice și persoane juridice ;

 

Potrivit art. 159, alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.

Anularea programării se poate realiza de aici

SOBIS Solutions SRLePortal - Portal Servicii Electronice

Această platformă este dezvoltată de SOBIS Solutions S.R.L

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.